Numerologija

Black Ice

Jūsų gimimo data: 1991 04 06

Skaičių kombinaciją rašome nuo galo ir apskaičiuojame galutinį skaičių (gyvenimo kodą):  06041991=30=3

Paaiškinimas: 0+6+0+4+1+9+9+1=3+0=3

29,38 ir 22 – išimtys. Tai ypatingi skaičiai               

Vėliau savo gimimo datą daliname iš 12 ir gautą skaičių dauginame iš 12. Tada iš savo gimimo datos atimame gautą skaičių ir gauname rezultatą.

Pvz: 1991/12=165

165*12=1980

1991-1980=11

Toliau rašome skaičius nuo 1 – 9, kurie kartojasi jūsų kombinacijoje (skaičiai apvesti kvadratu). 0 nesirašo.

Lentelė

Gyvenimo kodas turi 10 lygių (1-10). Šie lygiai suskirstyti į dar 3 grupes. Jei gaunate gyvenimo kodą 11, tai – ypatingas skaičius, tačiau apie tai sužinosite straipsnio eigoje.

1,2,3 – karvių įsikūnijimai, jaunos sielos.

Nr. 1  rodo, jog siela pirmą kartą pateko į kūną ir mokosi būti žmogumi, suprasti žmogiškuosius instinktus.

Nr. 2 įsikūnijimas, kai siela mokosi bendrauti, mylėti, užjausti, kontaktuoti su pasauliu, pajusti gyvenimo skonį, malonumą. Dar vis mokosi būti žmogumi, valdyti savo instinktus.

Nr. 3 įsikūnijimas bando suvokti bazines pasaulio taisykles, prisitaikyti, atlikti viską pagal taisykles (įstatymų, kultūros, tradicijų). Mokosi rasti vietą pasaulyje. Jos – šviesios, lyriškos sielos. Įsikūnijimai emocingi, supranta meną.

Visi trys įsikūnijimai nekaupia karmos, yra vaikiški, kūrybiški, gali prieiti prie savo misijos.

Nr. 4 įsikūnijimas yra kaip testas – čia nėra misijos, visas gyvenimas tarsi patikrinimas. Gyvenimas jums siunčia įvairius išbandymus, moko mylėti, draugauti su savimi, savo kūnu, instinktais. Tokios sielos gauna daug pamokų gyvenime, o kai išlaiko jiems siunčiamą egzaminą – švenčia, tačiau jei egzamino neišlaikė, situacijos kartojasi. Gyvenimas jums kaip kratymasis – daug iššūkių, daug įtampos.

5,6 ir 7 įsikūnijimai – arklio, darbo žmogus

Nr. 5 žmogus mokosi dirbti sau, prisitaiko ten, kur duoda naudos sau, bet ne visuomenei. Nieko nereikalaujate daugiau savo veikloje, esate praktiški. Jei atliekate darbą, galite lengvai būti pakeičiami. Esate labai jautrūs, geros širdies, turite gerą analitinį mąstymą, intelektą.

Nr. 6 mokosi realizuotis visuomenei dirbdami komandoje, atsako už jos darbą. Šie įsikūnijimai turi savo rolę, kuri yra surišta su visa komanda. Mokotės palaikyti ryšį, kad išbandytumėte struktūras, tačiau mokytis jums nėra lengva.

Nr 7. Sielos dirba naudodamos kūrybines jėgas – kuria tai, kas dar nėra sukurta. Dirba – kuria, dirba – kuria. Jums labai svarbu kažką palikti po savęs, būtina realizuoti tai, ko dar nėra, ir dažnai savęs klausiate, ar tai, ką kuriu, dar neegzistuoja. Dažnai jaučiate nepilnavertiškumą, kažko trūkumą.

Nr. 8 sielos patiria didžiausius egzaminus savo gyvenime. Joms gyvenimas – dvigubas testas. Kasdienybė pilna sunkumų, išbandymų. Sielos net nespėja pailsėti, tačiau toks gyvenimas labai įdomus. Jei neišlaikote egzamino, yra galimybė kristi į (5,6,7) lygius, o jei praeinate, galite įsikūnyti į (9,10). 8 numerį sunkumais jau tikrina pats Dievas.

9,10 beždžionių įsikūnijimas – viršininkai, karžygiai.

Nr. 9 siekia valdyti žmones, kad jie pradėtų įgyvendinti savo tikslus. Žinote, kaip elgtis, turite nemažai patirties, gerai valdote kūno instinktus.

Nr. 10 strategų sielos. Turi sukaupusios daug informacijos, kaip elgtis su visuomene. Jos kitiems – autoritetai, niekada neužsičiaupia. Kiti šių žmonių dažnai klausia patarimų. Bet kokioje srityje galite būti gerai žinomi, pagarsėję.

Nr . 11  – misionieriai, gimę mokytojauti. Jų tikslas – mokyti kitus, ir nenurimsta, kol jiems nepadeda. Ypač geri mokytojai, nes padeda praeiti sunkų gyvenimo kelią.

Gyvenimo kodas 38  – sustiprinti bei transliuoti bet kokią informaciją, kokia tik jiems atrodo svarbi.

Gyvenimo kodas 22  – pats rečiausias misijų įsikūnijimas, ateina keisti pasaulį (Buda, Jėzus) ir jo struktūrą.

Pixabay

Lentelės analizė

1 – Saulė rodo, kiek davė savo energijos (tai išgyvenimo energija, kai reikia daryti svarbų žingsnį, paliekant kažką po savęs (vaiką, darbą ir t.t.)). fizine prasme lemtingą, svarbų sprendimą. Jūs ribojatės tarp gyvybės ir mirties, vienetas parodo imunitetą, atsparumą šiam pasauliui. Geriausiai turėti tris vienetus (111), nes jėgos turi priimti sprendimus. Jei yra tik vienas (1), tai turite mažiau jėgos sprendimams, esate stipriai prisirišę prie fizinio pasaulio. Jei turite daug vienetukų ir niekur neišnaudojate jų gautos energijos, atsiranda energijos perteklius, todėl būtinai reikia kažkur tai panaudoti, pavyzdžiui, gimdyti vaikus bei paleisti juos į pasaulį.

 2 – Mėnulio energija. Tai apsauga, kūno, motinos bei jautrumo energija. Vandens stichija, moteriškumas, magnetizmas, pojūčiai, jautrumas, kontaktas su pasauliu, mokėjimas užjausti, įrašyti į save dalį pasaulio informacijos. Geriausiai turėti vieną ar du dvejetukus (2,2). Trys dvejetai gali rodyti labai didelį jautrumą, galite gydyti kitus, nuimti kūno skausmą, padėti jausti pasaulio malonumą. Tokiems žmonėms būtina bendrauti. Jei dvejetų daugiau nei trys (222…) – tokią energiją būtina panaudoti. Tačiau jei nėra iš viso, jums užtenka ir savęs, intravertai, leidžiate kitiems jumis rūpintis.

3 – Merkurijus. Saulės rezginys, emocionalumas. Rodo, kaip naudojate savo emocijas. Geriausiai turėti vieną ar du trejetus (3,3), nes tada turite pakankamai energijos, kurią galite kontroliuoti ir nėra sunku susitvarkyti su emocijomis. Jos valdo tiek, kad netrikdo išorinio pasaulio. Jei yra trys trejetai (333) – visur betvarkė, nes emocijos apsunkina tvarkos palaikymą, sunku jas kontroliuoti. Jei trejetų visai nėra – emocijas valdote labai gerai.

Jei užpildyta visa lentelės juostelė (nuo 1-3) – tai vitalinė dalis, gerai išvystyta prigimtis.

4 Nečakrinis skaičius –  nepriklauso planetai, rodo sistemos tvirtumą, stabilumą. Daugiau prisitaikote prie aplinkos. Kuo daugiau ketvertų, tuo daugiau gyvenime bus iššūkių. Sistema visada patikrins jūsų kūną ir psichiką. Jei visai nėra ketvertų, jums turėtų būti lengva. Apskritai, turint minimalų kiekį ketvertų, galima nebijoti priimti sunkias situacijas, nes viskas stabilizuosis savaime.

5 – Anahata lygis, Veneros planeta turi energijos besąlygiškai meilei. Tokie žmonės gerai jaučia grožį, estetiką. Jei yra 2 penketai (55), tai esate savame pasaulyje, nesvarbu, jei kiti tai, ką matote, nesupras. Viduje turite Dieviškąją iliuziją, kurios kiti nemato. Kai visai nėra penketų, daug geriau, nes nepaskęstama iliuzijose. Jei yra trys penketai (555), privalote dalintis, kurti, pasakoti.

6 – Marsas, meistriškumas Tokie žmonės veikia, viską bando tobulinti, kol tampa profesionalai savo srityje. Nedaug klysta, labai gerai veikia materializacija. Vienas šešetas (6) – sėkmingas darbe, piniguose. Jei nėra šešetų, galite jausti trūkumą, nes daug dirbate, tačiau neturite daug pinigų, srovės, kuri palaikytų materiją. Jei yra bent du šešetai (66) – esate sėkmingas. Tačiau jei turi net tris šeštus (666) – sėkmės kūdikis, turite stiprų ryšį su materija, atvirą kanalą į „apačią“, surištą su dvasiniu pasauliu, praeitimi, totemais, jie geri šamanai. Misija – perteklių nuleisti į „apačią“.

Pixabay

Užpildyta vidurinė lentelės juostelė (4,5,6) rodo, jog asmuo lengvai realizuojasi kaip žmogus.

7 Prijungimas prie Dievų pasaulio. Jei nėra septynetų – turėtumėte džiaugtis, nes jie labai apsunkina žmogaus gyvenimą. Niekas nekontroliuoja, ką turite daryti, kaip turite daryti. Jei turite bent vieną septynetą, tokie žmonės jaučia, jog jiems kažkas diktuoja, kaip turi gyventi. Vienas septynetas (7) gali rodyti nemigą, jus kankina sapnai. Jei daugiau nei trys (777…) – labai sunkus gyvenimas.

 8 Saturnas, aukščiausias, galingiausias Dievas, autoritetas. Šie žmonės visada jaučia, jog kažkas iš aukščiau jiems nurodo kelią ir yra dažnai nukreipiami tinkama linkme lyg būtų vedžiojami šunys ir norėdami eiti vienu keliu, jaučia, jog kažkas juos kontroliuoja ir traukia atgal. Jūsų planai neturi reikšmės, nes turėsite eiti ten, kur norės aukščiausiasis.

Jei jūsų kodas 38, nieko negalite planuoti, nes tada ypač galite jaustis kontroliuojami.

9 Jupiteris- sąmonė, socialinė padėtis. Tai rodo, kaip suvokiate save šiame pasaulyje. Jei yra vienas devynetas (9), tai elgiatės sąmoningai, jei du devynetai (99), tai jaučiate spaudimą. Jeigu turite tris devynetus (999), tai mėgstate kitiems barstyti patarimus. Labai geras psichikos lygis, esate sąmoningi, daug kalbantys.

Užpildyta trečioji lentelės juostelė (7,8,9) – dieviška energija, realizuojasi per Dievą.

0 harmonija. Mokėjimas pajausti viduriuką to, kas buvo jau sukurta. Jei vienas 0, tai jaučiate harmoniją iš savęs ir nešatės tai su savimi. Jei du 0 – taip pat turite vidinę harmoniją, o trys 0 rodo perteklių – net ir karo metu jaučiatės ramūs, harmoningi.

Užpildyta (1,4,7) – kūrybiškumas

Užpildyta (2,5,8) – karjera, gerai lipate karjeros laiptais.

Užpildyta (3,6,9) –  religingumas.

Orinta

Author: Admin

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.