Praktinė sigilų magija

Hekate

Sigilizmas yra viena iš paprasčiausių ir efektyviausių magijos formų. Kai tik suprasite pagrindinius sigilizavimo principus ir išbandysite populiarius metodus, galėsite sukurti savo metodus ir su jais eksperimentuoti. Sąvoka „sigilas“ kildinama iš lotyniško žodžio sigillium, reiškiančio „antspaudas“, tačiau ji taip pat turi hebrajišką sąvoką סגולה (segulah, vert. „žodis, veiksmas ar talismanas“). Priešingai nei tradiciniai sigilai, kurių kūrėjai naudodavosi žiniomis, perduotomis iš kartos į kartą, šiais laikais žmonės patys kuria sigilus ir „įkrauna“ juos savais būdais. Modernieji sigilai gali būti bet kokiame pavidale: fiziniame, virtualiame arba tiesiog mintyse. Žodinis sigilų kūrimo metodas yra vienas iš populiariausių, bet taip pat yra mantrinis bei vaizdinis. Šiame straipsnyje kalbėsime tik apie žodinį metodą.

Visą sigilizavimo procesą galime suskirstyti į 4 etapus:

  1. Ketinimo/Tikslo suformulavimas
  2. Ketinimo/Tikslo pavertimas sigilu
  3. Sigilo įkrovimas
  4. Sigilo paleidimas ir pamiršimas

Ketinimo/Tikslo suformulavimas

Žodinis sigilų kūrimo metodas yra pagrįstas aiškiai suformuluotu ir išreikštu ketinimu/tikslu. Jis turėtų būti suformuluotas kuo aiškiau ir tiksliau, kadangi pasąmonė turi polinkį į jai skirtas komandas reaguoti visiškai pažodžiui ir norus pildyti mažiausio pasipriešinimo keliu. Tad nenustebkite, jeigu jūsų tikslas “Mano tikslas turėti pakankamai pinigų naujam automobiliui” gali išsirutuliuoti taip, jog susilaužę koją gausite pakankamai didelę išmoką, reikalingą nusipirkti automobiliui. Žiūrint iš kitos pusės, pats tikslas negali būti ir per daug apribotas, kaip “Mano tikslas laimėti 8457 eurus balandžio 17 dienos vikingų loto loterijoje” – dideli suvaržymai, taip pat sumažina išsipildymo galimybę. Žinoma, kartais tokie norai gali išsipildyti, bet tai būna išimtis.

Taip pat rekomenduojama visus tikslus pradėti tais pačiais žodžiais, kaip “Mano tikslas yra…” arba “Mano valia yra…” Tai padės treniruoti jūsų pasąmonę, automatiškai aktyvuotis, kiekvieną kartą pradedant kurti naują sigilą.

Keletas dalykų, kurių reikėtų vengti, formuluojant ketinimus/tikslus:

  • Neigiami žodžiai –  pasąmonė dažnai ignoruoja neigiamą dalelytę žodyje ir paverčia žodį priešingu. “Mano tikslas yra nesusirgti” gali tapti pavojingu “Mano tikslas yra susirgti”. Tinkamiau būtų formuluoti “Mano tikslas yra išlikti sveikam”.
  • Abstrakcijos, mažai vartotini žodžiai ir sudėtingos formuluotės – vidutinio žmogaus pasąmonė tikrai nežino, kas yra “difenilaminas” ar “gnoseologija”, tačiau šie žodžiai gali būti įaugę kraujyje chemikui ar filosofui, todėl tokių žodžių geriau nevartoti, jeigu patys negalite pasakyti, ką tai reiškia. Net ir tam tikrų sričių profesionalams siūloma laikytis aiškių formuluočių. Be to, kalbantiesiems tam tikra tarme – galite naudoti ją ketinimo užrašymui, jeigu taip jums yra lengviau.
  • Nerealūs tikslai – tokie tikslai, kurie peržengia visas jūsų įtakos ribas. Nors magija ir yra daug galingesnė, nei galite pagalvoti, sigilų kūrimas su noru “taikos pasaulyje” arba, kad “nebebūtų terorizmo pasaulyje” yra visiškas savo galimybių pervertinimas. Žinoma, galite kurti tokius sigilus, jei norite patenkinti (ar nuraminti) savo sąžinę, bet tai neturės nieko bendro su kryptinga, į tikslą orientuota ir pragmatine magija.

Jums gali pasirodyti, kad turite būti ekspertas sigilų magijoje, jog ją galėtumėte naudoti, bet nesijaudinkite – yra visiškai atvirkščiai. Tik praktikuodamiesi galite atrasti, kurios taisyklės jums ypač svarbios, o kurių galite laikytis atlaidžiau. Be to, būtų klaidinga manyti, kad kiekvieno pasąmonė veikia vienodai, nes kiekvienas žmogus yra skirtingas, todėl čia pateikta informacija yra tam tikras “statitinis vidurkis” veikiančių dalykų, kurie leidžia pasiekti norimą rezultatą.

Ben Possehl

Ketinimo/Tikslo pavertinimas sigilu

Pačio sigilo sukūrimas yra viena lengviausių ir mažiausiai komplikuotų sigilų magijos dalių. Kadangi naudojamės žodiniu metodu, tai jį galime padalinti į keturis žingsnius:

  1. Tikslo užrašymas didžiosiomis raidėmis

            Pavyzdiniam tikslui pasirinkime gana paprastą ir nesunkiai įgyvendinamą norą: sąmoningų sapnų sapnavimą. Jį užrašome didžiosiomis raidėmis. Tikslas galėtų būti suformuluotas taip:

            MANO TIKSLAS YRA ŠIĄ SAVAITĘ SUSAPNUOTI SĄMONINGĄ SAPNĄ

            Laiko paminėjimas yra gan svarbus, nes norime, kad tikslas būtų įgyvendintas kuo greičiau, o ne             po mėnesio ar metų.

2. Pasikartojančių raidžių išbraukymas

            Antrasis žingsnis – visų pasikartojančių daugiau nei vieną kartą raidžių išbraukymas. Kadangi raidės A ir Ą, bei S ir Š skiriasi tik varnele ar nosine, tai paprastas raides taip pat         galime išbraukti. Panašiai ir su P, R raidėmis – P galime išbraukti.

            MANO TIKSLAS YRA ŠIĄ SAVAITĘ SUSAPNUOTI SĄMONINGĄ SAPNĄ

            Liekame su štai tokiomis raidėmis:

            M, N, O, T, I, K, L, Y, R, Š, Ą, V, Ę, U, G.

3. Sigilo sukūrimas iš likusių raidžių

Taigi, iš likusių raidžių sudėliojus sigilą, gali gautis kažkas panašaus į tai:

Žaltys - Pirmasis Sigilas
Žaltys – Pirmasis Sigilas

Kaip matote, tai tik kelios raidės, kurios jau panašėja į simbolį. Pačiam simbolio piešimui galite naudoti, kas labiausiai patinka: popieriaus lapu ir tušinuku, kompiuterine programa, galite naudotis pagalbiniais įrankiais kaip skriestuvas ar liniuotė arba galite viską daryti iš akies. Viskas priklauso tik nuo jūsų vaizduotės, kaip sugalvosite raidžių mišinį paversti sigilu.

4. Sigilo supaprastinimas ir dekoravimas

            Šiam žingsniui tiesiog pasitelkite vaizduotę ir leiskitės jos vedami. Kaip galima esamas raides             padaryti abstraktesnėmis? Kaip pridėti sigilui mistiškumo? Štai kas mums gavosi:

Žaltys - Abstraktus Sigilas
Žaltys – Abstraktus Sigilas

Kaip matote, iš dalies pakeitėme prieš tai buvusį sigilą. Sigilo formą galite kaitalioti tol, kol    atrasite tai, kas jums labiausiai patinka. Ar galite šiame sigile surasti visas mūsų raides?

Štai keletas jų:

Žaltys - Raides MA
Žaltys – Raides MA
Žaltys - Raides SR
Žaltys – Raides SR
Žaltys - Raides UY
Žaltys – Raides UY

Vienoje linijoje gali būti dalis keletos raidžių, pačios raidės visaip ištampytos, stilizuotos ar apverstos. Be to, galite pridėti įvairių stiliaus elementų, kurie nėra raidžių dalis, bet gražiai dekoruoja. Kaip matote, kad sigilas būtų simetriškesnis, vietoje vienos varnelės. skirtos Š raidei, pridėjome po varnelę į kiekvieną kraštą, taip pat galite pamatyti ir dar vieną nosinę. Sigilų piešimui nereikia jokio artistinio talento, tiesą sakant, patirtis rodo, kad keisti ir “kreivai” atrodantys, primityvūs sigilai yra efektyvesni, nes pasąmonė linkusi tokius asocijuoti su pirmykščiais instinktais ir energijomis.

Galutinis produktas yra simbolis, neturintis aptinkamos reikšmės. Parodykite savo užbaigtą sigilą draugams ir pažiūrėkite, kokias raides jie gali aptikti. Aukščiau minėtas raidžių išbraukymas padeda užkoduoti tikslą, o grafinis apipavidalinimas dar labiau jį užkoduoja. Dėl užkodavimo mūsų tikslas pasislepia nuo proto, kuris negali sukelti jokių barjerų ir pasąmonė gali netrukdoma dirbti savo darbą.

Sigilo įkrovimas

A. O. Spare(https://en.wikipedia.org/wiki/Austin_Osman_Spare) sigilų įkrovimui rekomenduoja taip vadinamą “mirties pozą”, tačiau apie ją savo darbuose daug detalių neduoda. Šiais laikais praktikuotojai sutaria, kad mirties pozos tikslas yra būsenos be minčių pasiekimas. Kai tokia būsena pasiekiama, sigilą galima įkrauti ir implantuoti pasąmonėje. Derėtų paminėti, kad sigilų kūrime vartojamas žodis “įkrauti” nėra tas pats kaip talismanų ar amuletų įkrovimas, kuomet magiška energija yra nukreipiama į objektą, kuris tampa tos energijos nešėju. Sigilo įkrovimą galima palyginti kompiuterinės programos užkrovimui į kompiuterio atmintį, kitaip tariant, sigilas įkraunamas, patalpinant jį pasąmonėje.

Iš esmės nėra svarbu, kokį metodą naudosite sigilų įkrovimui, svarbiausia yra pasiekti būseną be minčių.  Šią būseną būtų galima palyginti su didžiulio džiaugsmo ar pykčio būsena, kuomet visas aplinkinis pasaulis arba visiškai dingsta, arba susikoncentruoja ties vienu dalyku ir nebelieka minčių apie saviegzistenciją. Vienas būdų pasiekti būsenai be minčių yra fizinio streso sukėlimas, kuris akcentuojamas pirmojoje sigilų įkrovimo technikoje aprašomoje žemiau:

Pirmoji technika

Magas sėdi arba stovi. Sigilas pakabinamas priešais arba padedamas ant stalo aiškiai matomoje vietoje. Magas giliai įkvepia ir sulaiko kvėpavimą, užsimerkia, rankų pagalba užspaudžia ausis ir nosį. Kvėpavimas sulaikomas tol, kol beveik nebeįmanoma ištverti. Kol kvėpavimas sulaikytas, negalvojame nei apie sigilą, nei apie jo tikslą. Tuomet, kai jau beveik alpstama dėl oro trūkumo, akys atmerkiamos kuo plačiau ir žiūrima į sigilą, iškvepiant ir vėl giliai įkvepiant. Tada akys vėl užmerkiamos ir atliekamas sigilo paleidimas (aprašomas žemiau).

Antroji technika

Antroji technika yra lengvesnio pobūdžio ir tinkanti žmonėms, kurie dėl sveikatos problemų negalėtų atlikti pirmosios. Šiai technikai, galbūt, reikės daugiau praktikos, bet teisingai atlikus ji tokia pat veiksminga kaip ir pirmoji.

Magas sėdi prie stalo, ant kurio yra padėtas sigilas. Abi rankos padėtos delnais žemyn greta sigilo iš abiejų pusių. Nykščiai liečiasi vienas su kitu ir su delnais sudaro 90 laipsnių kampą – taip sigilas atsiduria atvirame kvadrate, suformuotame rankų. Žiūrima į sigilą nemirkčiojant, neužmerkiant akių, net jeigu jos pradės ašaroti.  Tuomet pradedama įtempti ir atleisti (neturėtų trukti daugiau nei sekundę) kiekvieną raumenį, pradedant kairiąja koja, tuomet dešiniąja, tuomet abiem kojomis. Šis trukčiojimas turėtų būti labai intensyvus ir tvirtas. Toliau judama link šlaunų, užpakalio, delnų, rankų, galiausiai netgi pakaušio. Pasibandžius kelis kartus, viso kūno sutrukčiojimas neturėtų trukti ilgiau sekundės. Pasiekus trukčiojimo kulminaciją, akys dar plačiau atmerkiamos, kol spoksoma į sigilą, tuomet straigiai užsimerkiama ir atliekamas sigilo paleidimas.

Be abejo, reikėtų paminėti, kad internete gausu ir kitokių sigilų įkrovimo technikų, kurias kiekvienas norintis gali susirasti ir pasirinkti jam geriausiai tinkančią.

Brooke Cagle
Brooke Cagle

Sigilo paleidimas ir pamiršimas

Kai sigilas įkrautas, jį reikia paleisti – tai pirmasis žingsnis į viso atlikto darbo pamiršimą. Lengviausias būdas paleisti, tai garsus ir nuoširdus juokas. Pradžioje jūsų juokas gali atrodyti truputį dirbtinis, bet tai nėra svarbu. Iš tikrųjų, juokas yra vienas mažiausiai komplikuotų būdų pasiekti būseną be minčių, minėtą aukščiau. Be to, magas turėtų nukreipti savo dėmesį nuo mistiškų veiklų ir užsiimti žemiškais dalykais, pavyzdžiui, televizoriaus žiūrėjimas, kompiuteriniai žaidimai ar sportas yra puikūs dėmesio nukreipimo metodai. Jeigu magas nuolatos galvoja apie sigilą, jo formą ir turinį, racionalus protas su abejonėmis, smalsumu ir nekantrumu trukdys procesui ir kels pavojų visai atliktai operacijai. Įsivaizduokite, kaip sodintumėte sėklą: iškasate duobutę, įdedate sėklą, tuomet duobutę vėl užkasate žemėmis. Joks sodininkas neitų kas valandą iškasinėti sėklos ir žiūrėti, ar jau pradėjo dygti ir kaip ji laikosi. Idealiai, magas turėtų pamiršti tiek sigilo išvaizdą, tiek jo tikslą. Tai praktikoje, žinoma, sudėtinga padaryti, nes dažniausiai maginės operacijos atliekamos, kai kažko labai svarbaus reikia, todėl rekomenduojama pasidaryti krūvą skirtingų sigilų su įvairiais ilgalaikiais tikslais ir laikyti juos visus toje pačioje vietoje, kol užmiršite, ką kiekvienas jų reiškia- tik tuomet galėsite pradėti juos įkrovinėti.

Parengė Žaltys

Author: Admin

1 thought on “Praktinė sigilų magija

  1. Niekada tuo neuzsiemiau ir niekada neuzsiimsiu, per daug pavojinga man atrodo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.